Werkstukken, voordrachten en publicaties:

“Grenzen aan de psychiatrie, het begin van behandeling?” (Over de consequenties van het wetsontwerp B.O.P.Z. voor de sociale psychiatrie.) 1983.

“Kortdurende psychodynamische psychotherapie”. In het kader van de cursus psychoanalytische psychotherapie als onderdeel van de opleiding tot psychiater, 1984.

“Wat bewerkstelligt verandering in psychotherapie?”. Eindreferaat in het kader van de opleiding tot psychiater, 1985.

“Fases in de ontwikkeling van een groep”. In samenwerking met een medecursist in het kader van de opleiding tot groepspsychotherapeut,1987.

“Het scheppend vermogen van kennis”, met als ondertitel: “Hoe wij in gesprek met cliënten een werkelijkheid creëren waarbinnen het probleem kan oplossen en verdwijnen”. in het kader van de specialistische opleiding tot systeemtheoretisch psychotherapeut,1990. (Over het constructivisme binnen de systeemtherapie volgens de cybernetische methode).

“Over systeemtheorie, systeemtherapie en constructivisme: een reactie op Rijnders en Nicolai (1992)”. Tijdschrift voor Psychotherapie, 18, 286-289.

Weigerachtigheid (2): Reactie op de gelijknamige ‘Buiten de orde’ van F.A.M. Kortmann in MGv 6-93 (1993), blz 964-965. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 9, 964-965. Over de problemen van het APZ bij de behandeling van SGA-patiënten.

Voordracht samen met Ruut Eisenga voor het lustrumcongres van de Vereniging voor Rogeriaanse Therapie, november 1993, onder de titel “Rogers: systeemtheoretisch psychotherapeut avant la lettre?”

“Rogers: systeemtheoretisch psychotherapeut avant la lettre?”, samen met Ruut Eisenga. In: Lietaer,G. en van Kalmthout, M.A. (Red),1995. Praktijkboek Gesprekstherapie. De Tijdstroom, Utrecht.

Voordracht en workshop op 11 oktober 1996, georganiseerd door medewerkers van de Strook ter gelegenheid van de erkenning als lid van de Vereniging voor Werkers in Psychotherapeutische Gemeenschappen. Het thema was: De WGBO en de WKCZ vanuit het perspectief van de manager, de patiënt en de hulpverlener.

“Artsen en patiënten: Hoe gaan we met elkaar om?” (1996) Medisch Contact, 52, 336.

“Let’s make things better” (1997) in Nieuwsbrief van de VWPG, aflevering juni. Over het voornemen van het bestuur van de VWPG om de vereniging aan het einde van het jaar op te heffen.

“De tien geboden van de WGBO " (1998). Tijdschrift voor Psychotherapie,24, 23-37.

Waarden + Wetenschap = Kwaliteit (1998). Medisch Contact, 53, 1061.

Workshop “Het behandelplan als praatstuk” tijdens het congres “Voorbij het product” op 17 september 1998 in het RAI Congrescentrum in Amsterdam.

Voordracht ‘Onderhandelen over hulpvraag en hulpaanbod binnen een psychiatrische context’ op 17-11-1998. Gehouden op de conferentie over de betekenis van vraaggericht werken ‘Op de fiets’ van de afdeling Volwassenen van de Riagg Rotterdam Zuid e.o.

‘Klein Duimpje in zijn strijd tegen Goliath’ (1998). Idee: Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, 6, 32-33.

(Regionale) ‘Invulling Modelprocedure Indicatiestelling’ (1999). De Psychiater, 6, 27.

‘Het poldermodel’ Inleiding en deelname aan het debat ‘De essentie van zorgvernieuwing’ tijdens de manifestatie op 31-3-1999 waarbij VWS de fakkel van de zorgvernieuwing heeft overgedragen aan GGZ Nederland, georganiseerd door het Trimbos-instituut in opdracht van VWS.

‘De hulpverlener in spagaat: Tussen de behoefte van de patiënt en het verantwoord professioneel handelen.’(1999). Medisch Contact 54,24, 873-875.

‘De kunst is elkaar te vinden’ (2000). Over pijnbestrijding bij de bevalling. Tijdschrift voor Verloskundigen 25, 1, 30-33.

Workshop tijdens het lustrumcongres van de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie in Antwerpen op 27-1-2000. ‘Het scheppend vermogen van kennis’.

“Samenwerken en onderhandelen binnen een psychiatrische context.” (2000) Lezing als onderdeel van een symposium over de artspatiënt relatie tijdens het Voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

“Psychiatrische patiënt wordt aan zijn lot overgelaten” (2004) Artikel in het Utrechts Nieuwsblad van 14-1-2004 over de gevolgen van het beperken van het aantal zittingen psychotherapie.

`Kredietcrisis in de zorg in 2015` (2008). De Psychiater, 9, 2008.

“Op weg naar een voedselbank voor psychiatrische stoornissen’ (2010) Artikel in de Volkskrant van 14-9-2010 over het voornemen van de regering tot het invoeren van een eigen bijdrage in de GGZ. 

Voorzitter van de werkgroep die de brochure uitbracht “Profielschets ZGP en Veldnormen over praktijkvoering en dossiervorming” (2010) in opdracht van het bestuur van de Afdeling ZGP van de Nederlands Vereniging voor Psychiatrie.

“De ZGP neemt zichzelf de maat” (2012) voordracht plenaire vergadering van het Najaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie op 18-11-2012. Over de profielschets van de ZGP en de Veldnorm over praktijkvoering en dossiervorming.

Workshop :Een kijkje in de keuken van de …. een zelfstandig gevestigd psychiater” (2015) tijdens het congres “Rechtmatige Zorg” georganiseerd door VWS op 1-10-2015.

Interview “De ZGP is een behandelspecialist die het hele veld overziet” in De Psychiater van juni 2016. (jaargang 23, nummer 4)

“Verbied wachlijsten in de GGZ” op Zorgvisie 1-8-2022.  https://www.zorgvisie.nl/blog/verbied-wachtlijsten-in-de-ggz/

“Verbod op wachtlijsten in de GGZ” op Zorgvisie 9-8-2022.  https://www.zorgvisie.nl/blog/verbod-op-wachtlijsten-in-de-ggz-juridisch-onhaalbaa

https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/artikelen/article/50-13066_Reactie-op-Het-veronachtzaamde-zelf-bij-schizofrenie (oktober 2022)

“Geen wachtlijsten meer in de GGZ” Medisch Contact 2022. https://www.medischcontact.nl/opinie/reacties/ingezonden-reactie/geen-wachtlijsten-meer-in-de-ggz.htm

‘Het zorgprestatiemodel is zo slecht nog niet’ (27-3-2023) Zorgvisie. https://www.zorgvisie.nl/blog/het-zorgprestatiemodel-is-zo-slecht-nog-niet/

Beerput. Zorgvisie (11-4-2023). https://www.zorgvisie.nl/blog/beerput/

Wie zit er aan de knoppen? Interview in De Psyhiater (mei nummer 2023) https://depsychiater.nl/artikelen/2023/mei/wie-zit-er-aan-de-knoppen

De patient als regisseur (23-5-2023) Medisch Contact. https://www.medischcontact.nl/opinie/praktijkperikelen-3/praktijkperikel/de-patient-als-regisseur

Wel bevoegd, niet bekwaam? (2-6-2023) Medisch Contact https://www.medischcontact.nl/actueel/laatste-nieuws/nieuwsartikel/wel-bevoegd-maar-niet-bekwaam

Wachtlijsten in de GGZ? Het is hoe je zorg organiseert. Zorgvisie (18-7-23)https://www.zorgvisie.nl/blog/wachtlijsten-in-de-ggz-het-is-hoe-je-de-zorg-organiseert/

Zorginnovatie op de werkvloer van de GGZ (25-8-2023) https://www.zorgvisie.nl/blog/innovatie-op-de-werkvloer-van-de-ggz/?utm_medium=email&utm_source=20230825+zorgvisie+nieuwsbrief-dagelijks&utm_campaign=NB_Zorgvisie&tid=TIDP2267426X9508A530312A4887A9887F71763B968AYI4

Bij arts X of arts Y zijn de kosten gelijk. (Zorgvisie 18-9-23) .Over omzetplafonds in de GGZ. https://www.zorgvisie.nl/blog/behandeling-bij-arts-x-of-y-de-kosten-zijn-gelijk

Autisme? De Psychiater (20 okt 2023) https://depsychiater.nl/artikelen/2023/oktober/2023-7/autisme

Andere activiteiten:

Medeoprichter en voorzitter (1992-1996) van de Vereniging voor Zelfstandig Gevestigde Psychiaters in de Provincie Utrecht (VUP). Sinds 2009 tot 2016 voorzitter.

Lid van de Commissie Beroepsuitoefening van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (1993-1999).

Redacteur van het tijdschrift De Psychiater, namens de Commissie Beroepsuitoefening van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (1995-1999).

Bestuurslid van de Sectie Individuele Systeemtheoretische Psychotherapie van de Nederlandse Vereniging voor Partnerrelatie- en Gezinstherapie (1996-1999).

Redacteur van het Tijdschrift voor Psychotherapie (1998-2000)

Lid van de werkgroep Volksgezondheid van Stichting Wetenschappelijk Bureau van D66 (1996-2001)

Lid werkgroep automatisering van Psychiatrie en Kwaliteit (2000 tot 2004)

Lid werkgroep consultatie 1e lijn van Psychiatrie en Kwaliteit (2000 tot 2004)

Bestuurslid van de Afdeling zelfstandig gevestigde psychiaters van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (2007 tot 2012) Van 8-11-2012 tot 18-11-2015 voorzitter

2017 tot heden Klachtfunctionaris voor de NVvP

2022 tot 2023 Visiteur namens de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

2023 tot heden Consulent azielzoekers centrum Oekraine

2023 tot heden Lid van de Beroepsbelangencommissie van de NVvP

Psychiaterpraktijk GWC van den Berg

De psychiaterpraktijk hanteert momenteel geen wachtlijst, niet voor de intake en niet tussen intake en het begin van de behandeling. Indien ik u niet binnen 4 weken een afspraak kan aanbieden, dan dien ik u te verwijzen naar de zorgbemiddelaar van uw zorgverzekeraar.

Stel je vraag